Про компанію

Про компанію - 1
ТОВ «Ледум» засноване в 1994 р. Підприємство спеціалізується на просуванні медичного та лабораторного обладнання для підприємств і організацій Служби крові України. Крім того, важливою складовою нашої роботи є забезпечення трансфузійної служби України контейнерами для донорської крові з подальшою переробкою крові на компоненти. ТОВ «Ледум» - член Асоціації Служби крові України, член міжнародного співтовариства трансфузіології ISBT, член Європейської Бізнес Асоціації ЕBA.

Вся продукція відповідає європейським і світовим стандартам якості. Наша діяльність здійснюється згідно з ліцензійними вимогами.

ТОВ «Ледум» є уповноваженим представником провідних світових виробників медичного обладнання: Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd (Китай), Chengdu Rich Science Industry Co., Ltd (Китай), Andreas Hettich GmbH & Co. KG (Німеччина), Haier Medical and Laboratory Products Co., Ltd (Китай), Presvac SRL (Аргентина), Sichuan Nigale Biotechnology Co., Ltd (Китай), Angelantoni Life Science Srl (Італія), Centron Corporation (Республіка Корея), Genesis BPS (США), Guangzhou Daji Medical Science and Technology Co., Ltd (Китай).

Нашим партнерам ми пропонуємо контейнери для крові та її компонентів різних конфігурацій, вакуумні і капілярні пробірки, лейкоцитарні фільтри, центрифуги лабораторні та медичні для служби крові, холодильники фармацевтичні та для служби крові, морозильники, ультранизькотемпературні морозильники, кріоморозильники, витяжні шафи, бокси біологічної безпеки, ваги-помішувачі, розморожувачі плазми, шейкери та інкубатори для зберігання тромбоцитів, апаратуру та витратні матеріали для плазмаферезу, стерильні запаювачі для ПВХ трубок, швидкозаморожувачі плазми, запаювачі ПВХ трубок, міксери для забору крові, сепаратори плазми і багато іншого.

На підприємстві створено відділ по встановленню обладнання, сервісному, гарантійному та післягарантійному обслуговуванню обладнання, яке поставляє наша компанія. Персонал ТОВ «Ледум» пройшов відповідне навчання у виробників і отримав необхідні сертифікати на право здійснення даних робіт.

ТОВ «Ледум» здійснює інформаційний супровід Служби крові України. Ми зацікавлені в просуванні інноваційних технологій у трансфузійній медицині. У 2006 році Рада Європи надала нам права на переклад і публікацію «Керівництва з підготовки, використання та забезпечення якості компонентів крові» в Україні. ТОВ «Ледум» видав 4000 примірників керівництва українською мовою, які безкоштовно надав підприємствам Служби крові, науково-дослідним інститутам та іншим організаціям МОЗ України.

У 2017 році нашою компанією було переведено і опубліковано: «Керівництво з використання терапевтичного аферезу в клінічній практиці - Доказово обґрунтовані підходи Комісії американського співтовариства по аферезу. 7-е спеціальне видання» в міжнародному науково-практичному журналі «Гематологія. Трансфузіологія. Східна Європа», том 3, № 1, 2, 3, 4.

14.11.2013 року ТОВ «Ледум» отримало Сертифікат на систему управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 13485: 2005 «Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо регулювання».

Політика якості ТОВ «Ледум»

ТОВ «Ледум» розробляє і впроваджує Систему управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 13485:2005 «Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо регулювання» і здійснює аналіз ризиків відповідно до вимог ДСТУ ISO 14971:2009 «Вироби медичні. Настанови щодо управління ризиком».

Основою Політики якості підприємства є спрямованість на високу якість продукції, задоволення потреб замовників, захист навколишнього середовища, охорону здоров’я і безпеку праці персоналу підприємства.

Політика і стратегія підприємства враховує інтереси замовників, персоналу, підприємства і всього суспільства в цілому і є доступною для всіх зацікавлених осіб.

Основна мета ТОВ «Ледум» - задоволення потреб споживачів у високоякісних, ефективних, безпечних, надійних і доступних медичних виробах і медичній техніці; створення високого іміджу нашого підприємства як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку; постійний розвиток партнерських відносин між постачальниками і замовниками; забезпечення участі всього персоналу підприємства на всіх рівнях організаційної структури в реалізації політики в сфері якості; чітко розділена відповідальність і зобов’язання між працівниками в усіх напрямках діяльності; систематична робота над підвищенням рівня кваліфікації та творчої активності працівників.

Удосконалення системи управління якістю, що відповідає вимогам ДСТУ ISO 13485:2005, проведення критичного аналізу ризиків згідно ДСТУ ISO 14971:2009 дозволяє нашому підприємству забезпечувати виконання всіх вимог замовників щодо якості лікарських засобів, медичних виробів, медичної техніки, послуг монтажу та сервісного обслуговування.